แชร์หน้านี้

คิงส์ พาวเวอร์ชวนโรงเรียน-ชุมชนร่วมคัดเลือกโครงการสร้างสนามหญ้าเทียม

คิงส์ พาวเวอร์ เชิญชวนโรงเรียน และชุมชนที่สนใจเข้ารับคัดเลือกสร้างสนามหญ้าเทียมในโครงการ KING POWER THAI POWER พลังคนไทย เพื่อสานฝันแข้งเยาวชนไทย

คิงส์ พาวเวอร์ เปิดรับสมัครโรงเรียนและชุมชนจากทั่วประเทศไทยเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนและชุมชนในโครงการฯ ที่จะได้มีสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาตรฐานระดับสากลไว้สำหรับฝึกซ้อม และพัฒนาทักษะ เพื่อสร้างความฝันของตนเองให้สำเร็จต่อไปในอนาคต

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คิง พาวเวอร์ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนาเด็กไทยโดยเฉพาะด้านกีฬา จึงเกิดเป็นโครงการสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมขึ้น ภายใต้โครงการ KING POWER THAI POWER พลังคนไทย เพื่อให้เด็กไทยได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอลและสั่งสมประสบการณ์ เพื่อสานต่อความฝันด้านกีฬาฟุตบอลให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น

สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียนหรือชุมชนมาเข้าร่วมโครงการสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมีดังต่อไปนี้

  1. เป็นโรงเรียนหรือชุมชนที่มีพื้นที่เพียงพอในการสร้างสนามฟุตบอลขนาด 7 คนเล่น (พื้นที่อย่างน้อย 33 x 53 เมตร)
  2. มีทีมงานในการบริหารจัดการและดูแลสนามฟุตบอลในระยะยาว
  3. ในกรณีสร้างในชุมชนจะต้องตั้งมีคนในชุมชนไม่น้อยกว่า 500 คน
  4. ในกรณีสร้างในโรงเรียนจะต้องมีนักเรียนไม่น้อยกว่า 500 คน
  5. เข้าร่วมได้ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน
  6. ไม่จำเป็นต้องมีทีมฟุตบอลในโรงเรียน

โรงเรียนหรือชุมชนใดที่สนใจเข้าร่วมการคัดเลือกต้องจัดทำเอกสารนำเสนอ โดยเล่าเหตุผลความต้องการสนามฟุตบอล พร้อมภาพโรงเรียนหรือชุมชน และภาพพื้นที่ในการก่อสร้างสนามฟุตบอล เพื่อเป็นส่วนประกอบของการพิจารณา โดยขอให้จัดส่งเป็นไฟล์ word แล้วแนบส่งมาทางเมล์ที่ kingpower_pr@kingpower.com หรือส่งมาที่ inbox @King Power Thai Power พลังคนไทย รับสมัครตั้งแต่วันนี้ -20 กันยายน 2560

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์

02-677-8888 ต่อ 1513, 1519

ข่าวฟุตบอลวันนี้ 5 September 2560

คิงส์ พาวเวอร์

แชร์หน้านี้

COMMENTS