แชร์หน้านี้

สมาคมกีฬา ประกาศรับสมัครผู้ตัดสิน รุ่นที่ 25

สมาคมกีฬา

สมาคมกีฬา ประกาศรับสมัครผู้ตัดสิน รุ่นที่ 25

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนโยบาย เพิ่มจำนวนผู้ตัดสิน เพื่อทำหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอล และ ฟุตซอลระดับต่างๆในประเทศไทย นั้น ทางสมาคมจึงขอประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเป็นผู้ตัดสินรุ่นที่ 25 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ
– สัญชาติไทย
– อายุ 18-30 ปี บริบูรณ์ ยึดตาม พ.ศ. (พ.ศ. 2530-2542)
– ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพด้านร่างกายและสายตาไม่บอดสี
– ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดหรือโรคประจำตัวร้ายแรง
– ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา/ไม่เคยต้องโทษจำคุก หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
– วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 เทียบเท่า กศน. หรือ ป.ว.ช.
– ส่วนสูงผู้หญิงไม่ต่ำ 160 ซ.ม. ผู้ชายไม่ต่ำกว่า 165 ซ.ม.

หลักฐานการสมัคร
– ใบสมัครสอบผู้ตัดสิน
– สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– ใบรับรองแพทย์
– รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ (หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา) (บัตรตัวจริงแสดงในวันสมัคร)
– ค่าสมัครท่านละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ชำระในวันสมัคร

กำหนดการ
– วันที่เปิดรับสมัคร 21 มิถุนายน – 21 กรกฎาคม 2560
– วันอบรมและสอบภาคทฤษฏี 30-31 กรกฎาคม 2560
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ 2 สิงหาคม 2560
– สอบภาคปฏิบัติ 3 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2560
– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเป็นผู้ตัดสิน พฤศจิกายน 2560

สถานที่
– สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ขั้นตอนการสมัคร
1. ใบสมัครสอบผู้ตัดสิน สามารถดาวน์โหลดผ่านหน้าเว็บสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ http://fathailand.org/ หรือขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนา
ผู้ตัดสินฟุตบอล >>>> ดาวน์โหลดที่นี่ <<<<
ผู้ตัดสินฟุตซอล >>>> ดาวน์โหลดที่นี่ <<<<
ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ อาคารจิตต์อุทัย ชั้น 14 เลขที่615 ซอยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ

2. ในการยื่นใบสมัคร ให้ นำเอกสารทั้งหมด Scan เป็นไฟล์ PDF เท่านั้น ส่งผ่านทางอีเมล์ ด้วยอีเมล์ของตนเองเท่านั้นโดยส่งใบสมัครและ
หลักฐานในการสมัครที่ Referees@fathailand.org ส่วนเอกสารตัวจริงให้นำมายื่นในวันอบรมวันแรก
* หากสมัครผ่านทางอีเมล์ ใช้ชำระเงินเข้าบัญชีกรุงไทย สาขา ปทุมวัน ชื่อบัญชี คณะกรรมการผู้ตัดสินฟุตบอล 2550 เลขที่บัญชี 008-0-07185-6 และต้อง Scanหลักฐานการชำระเงินแนบมากับเอกสารในการสมัครด้วย วันอบรมต้อง แนบส่งพร้อมใบสมัครตัวจริง

3. กรณีมาสมัครในวันอบรมวันแรก ต้องยื่นใบสมัครและชำระเงินค่าสมัคร 1,000 บาท เวลา 7.00 – 8.30 น.

4. ในการสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินสมาคมกี ฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ อาคารจิตต์อุทัย ต้องชำระเงินค่าสมัคร 1,000 บาท ณ วันที่มาสมัครและกรอกข้อมูล หากท่านไม่ชำระเงินค่าสมัคร คณะกรรมการฯถือว่าท่านสละสิทธิ์การสมัครสอบเป็นผู้ตัดสิน

5. สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ โทร.097-240-5265

ข้อมูลและภาพ : Fair

ข่าวฟุตบอลวันนี้ 22 June 2560

กรรมการผู้ตัดสินสมาคมกีฬาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

แชร์หน้านี้

COMMENTS