แชร์หน้านี้

ส.บอลจับมือช้างเปิดอบรม AFC MA Coaching Instructor’s Course

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปิดการอบรม หลักสูตร AFC MA Coaching Instructor’s Course โดยการอบรมครั้งนี้มี มร. ลิม คิม ชอน หัวหน้าฝ่ายอบรม เป็นวิทยากร พร้อมด้วย นาย ทรงยศ กลิ่นศรีสุข เป็นผู้ช่วยวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 20 ท่าน ประกอบไปด้วย

สำหรับการอบรมในวันแรกได้มีการปฐมนิเทศแนะนำแนวทางการอบรมและภาพรวมทั้งหมด ก่อนจะอบรมภาคทฤษฏีในหัวข้อ Today’s game & Trends ก่อนที่ช่วงบ่ายจะมีการอบรมภาคปฏิบัติ ในหัวข้อการอบอุ่นร่างกาย

 1. นายศรานุวัฒน์ นศาสตร์สังก์
 2. นายวีรยุทธ์ บินอับดุลเลาะมาน
 3. นายเอกลักษณ์ ทองอ่ำ
 4. นายสันติ ทรงเต๊ะ
 5. นายเอกรัตน์ ทรัพย์สิน
 6. นายวุฒิวัฒน์ แดงเสมอเกียรติ์
 7. นายปิยพันธุ์ ชบา
 8. นายวิสูตร วิชายา
 9. นายวิริยะ เผ่าพันธุ์
 10. นายทวีศักดิ์ โมราศิลป์
 11. นายอลงกรณ์ ทองอ่ำ
 12. นายธงชัย รุ่งเรืองเลิศ
 13. นายชัชวาลย์ เพ็ชรไทย
 14. ร้อยเอก ภานุพงษ์ ผิวอ่อน
 15. นายเจตนิพัทธ์ รชตเฉลิมโรจน์
 16. นายสนอง แต่งงาม
 17. นายปรรณ สุขแสวง
 18. นายเศกสรร ศิริพงษ์
 19. นายจิราวัฒน์ ไหลนานานุกูล
 20. นายสญชัย บุญช่วย

สำหรับการอบรม หลักสูตร AFC MA Coaching Instuctor เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการก้าวไปเป็นวิทยากรสอนโค้ช โดยผู้ที่จะเข้าอบรมจะต้องผ่านการอบรมระดับ AFC ‘A’ Coaching Certificate ซึ่งการอบรมครั้งนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2-15 ตุลาคม 2560

ข่าวฟุตบอลวันนี้ 3 October 2560

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

แชร์หน้านี้

COMMENTS