แชร์หน้านี้

เนวิน พร้อมแข้งบุรีรัมย์ ถวายเทียนพรรษา 1,140 เล่ม

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

เนวิน พร้อมแข้งบุรีรัมย์ ถวายเทียนพรรษา 1,140 เล่ม

เนวิน ชิดชอบ และนักฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ร่วมกับประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์
ถวายเทียนพรรษา จำนวน 1,140 ณ วัดกลางพระอารามหลวง จ.บุรีรัมย์

ขออานิสงส์แห่งการถวายเทียนเพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษานี้ จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่แฟนบอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ตลอดกาลนานเทอญ

#การถวายเทียนพรรษา
ได้กระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาทุกปี คือก่อนวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ หรือเดือน ๘ ที่สอง ในกรณีที่มีอธิกมาส พุทธศาสนิกชนก็จะร่วมจัดให้มีการถวายเทียนจำนำพรรษาแก่วัดในท้องถิ่นของตน เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา ๓ เดือน สมัยก่อนเทียนพรรษามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะพระสงฆ์ต้องใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัย แต่ในปัจจุบันนั้นเทียนพรรษาอาจจะมีความสำคัญลดน้อยไป ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย เป็นต้นแทน แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีการถวายเทียนพรรษากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป

ข่าวฟุตบอลวันนี้ 6 July 2560

บิ๊กเนบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดปราสาทสายฟ้าเนวิน ชิดชอบ

แชร์หน้านี้

COMMENTS