แชร์หน้านี้

OFFICIAL: ทีมชาติไทยหญิง ประกาศรายชื่อ 30 แข้ง เตรียมชิงแชมป์เอเชีย

ประกาศรายชื่อนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ ที่เตรียมทำศึกชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้าย ที่ ประเทศจอร์แดน

สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ทำการประกาศรายชื่อนักกีฬาฟุตบอลหญิงจำนวน 30 คน เพื่อเข้าเก็บตัวฝึกซ้อม ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย เตรียมสู้ศึกชิงแชมป์เอเชีย รอบสุดท้ายที่ประเทศจอร์แดนปีหน้า โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. น.ส. วราภรณ์ บุญสิงห์ สังกัด บีจี-บัณฑิตเอเชีย

  2. น.ส. ญาดา เซ่งย่อง สังกัด ธุรกิจบัณฑิตเอฟซี

  3. น.ส. ณัฐรุจามุทนาเวช สังกัด บีจี-บัณฑิตเอเชีย

  4. น.ส. พนิตา พรมรัตน์ สังกัด บีจี-บัณฑิตเอเชีย

  5. น.ส. ดวงนภา ศรีตะลา สังกัด ธุรกิจบัณฑิตเอฟซี

  6. น.ส. ณัฐกานต์ ชินวงษ์ สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

  7. น.ส. กาญจนาพร แสนคุณสังกัด บีจี-บัณฑิตเอเชีย

  8. น.ส. วารุณี เพ็ชรวิเศษ สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

  9. น.ส. ขวัญฤดี แสงจันทร์ สังกัด บีจี-บัณฑิตเอเชีย

  10. น.ส. สุนิสา สร้างไธสง สังกัด ธุรกิจบัณฑิตเอฟซี

  11. น.ส. อินทร์อร พันธุ์ชา สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

  12. น.ส. ดารัตน์ ช่างปลูก สังกัด กรุงเทพมหานคร

  13. น.ส. พิสมัย สอนไสย์ สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

  14. น.ส. ทิพกฤตา อ่อนสมัยสังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

  15. น.ส. พรพิรุณ พิลาวัน สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

  16. น.ส. นิภาวรรณ ปัญโญสุข สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

  17. น.ส. ศิลาวรรณ อินต๊ะมี สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

  18. น.ส. พิกุล เขื่อนเพ็ชร สังกัด บีจี-บัณฑิตเอเชีย

  19. น.ส. นภัทร สีเสริม สังกัด กรุงเทพมหานคร

  20. น.ส. วิลัยพร บุตรด้วง สังกัด ธุรกิจบัณฑิตเอฟซี

  21. น.ส. รัตติกาล ทองสมบัติ สังกัด บีจี-บัณฑิตเอเชีย

  22. น.ส. กุลสตรี ใจทน สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

  23. น.ส. อลิษา รักพินิจ สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

  24. น.ส. นิสา ร่มเย็น สังกัด บีจี-บัณฑิตเอเชีย

  25. น.ส. กาญจนา สังข์เงิน สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

  26. น.ส. อรทัย ศรีมะณี สังกัด บีจี-บัณฑิตเอเชีย

  27. น.ส. เสาวลักษณ์ เพ็งงาม สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

  28. น.ส. ธนีกานต์ แดงดา สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

  29. น.ส. ธนัสถา ชาวงษ์ สังกัด บีจี-บัณฑิตเอเชีย

  30. น.ส. กัญญาณัฐ เชษฐบุตร สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

แข้ง “ชบาแก้ว” ทั้ง 30 ราย จะเข้ามารายงานตัว ณ ห้องประชุม อาคาร 300 การกีฬาแห่งประเทศไทย ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.30 น. เพื่อทำการเก็บตัวฝึกซ้อมต่อไป

 

ข่าวฟุตบอลวันนี้ 3 November 2560

จอร์แดนสมาคมไทย

แชร์หน้านี้

COMMENTS