Tag : กาตาร์

กาตาร์ 1-2 จีน
ไฮไลท์ฟุตบอล กาตาร์ 1-2 จีน
ไฮไลท์ฟุตบอล ฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือกโซนเอเชีย ( World Cup Asia Zone ) กาตาร์ ( Qatar ) 1-2 จีน ( China )
ซีเรีย 3-1 กาตาร์
ไฮไลท์ฟุตบอล ซีเรีย 3-1 กาตาร์
ไฮไลท์ฟุตบอล ฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือกโซนเอเชีย (World Cup Asia Zone) ซีเรีย ( Syria ) 3-1 กาตาร์ ( Qatar )
กาตาร์ 3-2 เกาหลีใต้
ไฮไลท์ฟุตบอล กาตาร์ 3-2 เกาหลีใต้
ไฮไลท์ฟุตบอล บอลโลกโซนเอเชีย (World Cup Asia Zone) ซีเรีย (Qatar) 3-2 จีน (South Korea)