Tag : คอนเฟเดอเรชั่นส์คัพ

ไฮไลท์ฟุตบอล โปรตุเกส 2-1 เม็กซิโก
ไฮไลท์ฟุตบอล คอนเฟเดอเรชั่นส์คัพ (Confederations Cup 2017) โปรตุเกส (Portugal) 2-1 เม็กซิโก (Mexico)
ไฮไลท์ฟุตบอล โปรตุเกส 2-1 เม็กซิโก
ไฮไลท์ฟุตบอล คอนเฟเดอเรชั่นส์คัพ (Confederations Cup 2017) ชิลี (Chile) 0-1 เยอรมนี (Germany)
เยอรมัน 4-1 เม็กซิโก้
ไฮไลท์ฟุตบอล เยอรมัน 4-1 เม็กซิโก้
ไฮไลท์ฟุตบอล คอนเฟเดอเรชั่นส์คัพ ( Confederations Cup 2017 ) เยอรมัน ( Germany ) 4-1 เม็กซิโก้ ( Mexico )
โปรตุเกส 0-0 ชิลี
ไฮไลท์ฟุตบอล โปรตุเกส 0-0 ชิลี
ไฮไลท์ฟุตบอล คอนเฟเดอเรชั่นส์คัพ ( Confederations Cup 2017 ) โปรตุเกส ( Portugal ) 0-0 ชิลี ( Chile )
เยอรมนี 3-1 แคเมอรูน
ไฮไลท์ฟุตบอล เยอรมนี 3-1 แคเมอรูน
ไฮไลท์ฟุตบอล คอนเฟเดอเรชั่นส์คัพ ( Confederations Cup 2017 ) เยอรมนี ( Germany ) 3-1 แคเมอรูน ( Cameroon )
ชิลี 1-1 ออสเตรเลีย
ไฮไลท์ฟุตบอล ชิลี 1-1 ออสเตรเลีย
ไฮไลท์ฟุตบอล คอนเฟเดอเรชั่นส์คัพ ( Confederations Cup 2017 ) ชิลี ( Chile ) 1-1 ออสเตรเลีย ( Australia )
เยอรมัน 1-1 ชิลี
ไฮไลท์ฟุตบอล เยอรมัน 1-1 ชิลี
ไฮไลท์ฟุตบอล คอนเฟเดอเรชั่นส์คัพ ( Confederations Cup 2017 ) เยอรมัน ( Germany ) 1-1 ชิลี ( Chile )