Tag : ธีโอ วัลคอตต์

ธีโอ วัลคอตต์
วัลคอตต์ – แจกลายเซ็นซัตตันหลังลืมแลกป้ายก่อนเริ่มเกมส์
ไถ่โทษ! วัลคอตต์ แจกลายเซ็นผู้เล่นซัตตันหลังลืมแลกป้ายแบนเนอร์ก่อนเกม