Tag : นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย

นายกส.บอล มอบที่ดิน 49 ไร่ เนรมิตศูนย์ฝึกฟุตบอล “เขาใหญ่ แคมปัส”
ประมุขบอลไทย มอบที่ดินส่วนตัว 49 ไร่ สร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลของสมาคมที่อำเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา