Tag : นายกสมาคมฯ

ช้างศึก
นายกสมาคมฯ รับมอบลิขสิทธิ์ภาพวาด ช้างศึก
นายกสมาคมฯ รับมอบลิขสิทธิ์ภาพวาด “ช้างศึก” จาก ดอยธิเบศร์ ดัชนี ใช้สำหรับผลิตของที่ระลึก วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม Come together