Tag : ลัตเวีย

ไฮไลท์ฟุตบอล ลัตเวีย 0-3 โปรตุเกส
ไฮไลท์ฟุตบอล บอลโลก โซนยุโรป (World Cup Europe Zone) ลัตเวีย(Latvia) 0-3 โปรตุเกส(Portugal)