Tag : วอลเตอร์ มาสซารี่

Mazzarri
เจ้าของวัตฟอร์ดเรียกร้องให้มาสซารี่ใช้ภาษาอังกฤษกับสื่อ
เจ้าของสโมสร วัตฟอร์ด เรียกร้องให้ วอลเตอร์ มาสซารี่ ผู้จัดการทีม พูดภาษาอังกฤษให้มากขึ้นในการประชุมด้วยสื่อมีเดียต่างๆ