Tag : อิสราเอล

อิสราเอล 0-1 สเปน
ไฮไลท์ฟุตบอล อิสราเอล 0-1 สเปน
ไฮไลท์ฟุตบอล บอลโลก โซนยุโรป ( World Cup Europe Zone ) อิสราเอล ( Israel ) 0-1 สเปน ( Spain )
อิตาลี 1-0 อิสราเอล
ไฮไลท์ฟุตบอล อิตาลี 1-0 อิสราเอล
ไฮไลท์ฟุตบอล ฟุตบอลโลก โซนยุโรป ( World Cup Europe Zone ) อิตาลี ( Italy ) 1-0 อิสราเอล ( Israel )