Tag : เมาริซิโอ ซามปารินี่

Lopez
ซามปารินี่ปฏิเสธเข้ามาก้าวก่ายปาแลร์โม่
เมาริซิโอ ซามปารินี่ อดีตประธานสโมสรปาแลร์โม่ ได้ปฏิเสธ ข้อกล่าวหาที่ว่าเขาเข้ามาก้าวก่ายภายในสโมสร